www.adamikcompany.com

Nedávno sme boli oslovení jihlavskou firmou MF Product s požiadavkou na testovanie lisu Adamík AP300/130/25 za účelom zefektívnenia ich výrobného procesu. Testovanie prebiehalo u nás v Třinci za prítomnosti vedúceho výroby MF Product.

Testy boli veľmi pozitívne, z tohto dôvodu lis putoval priamo smer Jihlava. Vo veľmi krátkej dobe tak mohlo dôjsť k navýšeniu výroby. Jednoduchosť obsluhy lisu, predchádzajúce dobré skúsenosti a možnosť rozšírenia výroby tak viedli k objednaniu už druhého lisu rovnakého označenia. Majiteľovi, pánovi Fürst, a celému kolektívu prajeme veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu budúcu spoluprácu.

© 2022 ADAMIK COMPANY | design by www.creactive.cz | code by PCsupport.cz s.r.o.