www.adamikcompany.com

Firma OptimoVista s.r.o. v Prahe je spoločnosť pôsobiaca v oblasti reklamy, dizajnu a vybavenia interiéru. V tíme pracuje mnoho kreatívnych, skúsených ľudí a pracujú s tými najmodernejšími materiálmi.

V súvislosti s požiadavkou na atypickú výrobu, oslovila spoločnosť OptimoVista firmu Adamik Company vo veci možného testu na membránových lisoch. Test sa vydaril a po dohode bol dodaný atypický rozmer lisu Adamik 315/161/40. Po inštalácii spojené so zaškolením obsluhy sa spoločnosť pustila do plnenia náročných zákaziek sa zdárným koncom. Ďakujeme im za dôveru a prajeme veľa ďalších pracovných úspechov!

© 2022 ADAMIK COMPANY | design by www.creactive.cz | code by PCsupport.cz s.r.o.