www.adamikcompany.com

"Dva mesiace utiekli ako voda a je tu koniec mojej stáže vo firme ADAMIK Company. Z tohto dôvodu by som rada napísala krátku rekapituláciu o celej stáži...

Najväčším prínosom pre mňa bolo utvrdenie sa v tom, že študujem naozaj to, v čom som dobrá a čo mi ide, hoci som si pred nástupom na stáž myslela pravý opak. Som študentkou odboru Matematické metódy v ekonómii na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, ale stáž sa týkala marketingu. Avšak vhľad do toho, ako v praxi marketing funguje, bol zaujímavý. Získala som praktické skúsenosti týkajúce sa napríklad direct mailingu, prípravy pozvánok na medzinárodné výstavy, využívanie sociálnych sietí za účelom marketingu apod.

Na záver by som chcela poďakovať celému tímu firmy ADAMIK Company. Vďaka fajn kolektívu, príjemnej atmosfére a ich skvelému prístupu ku mne, som dochádzala na stáž s radosťou."

Kamila K.

© 2022 ADAMIK COMPANY | design by www.creactive.cz | code by PCsupport.cz s.r.o.