www.adamikcompany.com

"Ako už to tak býva, všetko má svoj koniec. Tiež má stáž vo firme ADAMIK sa už chýli ku koncu. S vďačnosťou môžem povedať, že som sa tu veľa naučila.

Má pracovnú náplň bola rôznorodá. V priebehu stáže som mala možnosť zistiť, ako funguje marketing v menšej firme či aké marketingové nástroje možno využiť pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Keďže som však študentkou odbore Financie, bola som veľmi potešená, že mi bolo umožnené nahliadnuť tiež do systému účtovníctva.
Za najväčší prínos však považujem zoznámenie sa s pracovnou morálkou, získanie povedomia o všeobecnej pracovnej etike a stotožnenia sa s danou spoločnosťou. Vďaka tejto stáži som zistila, že štúdium, ktoré som si zvolila, je naozaj ten, ktorý ma zaujíma, a ktorému sa chcem v budúcom profesijnom živote venovať.

Týmto chcem vyjadriť svoje veľké vďaka celému Adamik tímu a poďakovať za ich trpezlivosť a ústretovosť. Vďaka vám som získala nový pohľad na prácu v tíme!"

Lucie K.

© 2022 ADAMIK COMPANY | design by www.creactive.cz | code by PCsupport.cz s.r.o.